เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน สามารถเรียกค่าชดเชยได้จากที่ใดบ้าง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน สามารถเรียกค่าชดเชยได้จากที่ใดบ้าง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน สามารถเรียกค่าชดเชยได้จากที่ใดบ้าง

13/03/2024
0 ความคิดเห็น

สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆ คนอาจจะเคยเจอหรืออาจจะยังไม่เคยเจอ นั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุรถชน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากในชีวิตประจำวันของเรา และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว สิ่งที่เราต้องทำก็คือการเรียกร้องค่าชดเชยจากคู่กรณี แต่เราจะเรียกร้องค่าชดเชยได้จากที่ไหนบ้าง วันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังครับ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน เรียกค่าชดเชยอะไรบ้าง

การประสบอุบัติเหตุรถชนเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเราจะได้รับค่าชดเชยอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

พ.ร.บ. รถยนต์ มีอะไรบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกรถยนต์ โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2, 3, 3+, 2+ และ 1+ คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเอง รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรถยนต์ โดยมีวงเงินคุ้มครองแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของประกันภัย

ค่าชดเชยจาก พ.ร.บ. รถยนต์ มีอะไรบ้าง

ค่าชดเชยจาก พ.ร.บ. รถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบเหตุในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อคน
 • ค่าเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน คุ้มครองค่าเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง

ใครมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจาก พ.ร.บ. รถยนต์

ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ได้แก่

 • ผู้ประสบเหตุ ได้แก่ ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสารในรถยนต์ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
 • บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์

เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าชดเชย

เมื่อคุณติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย คุณจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบเหตุ พร้อมเซ็นลายมือชื่อ
 • สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถยนต์ พร้อมเซ็นลายมือชื่อ
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ พร้อมเซ็นลายมือชื่อ
 • สำเนากรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์
 • ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ
 • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถยนต์
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเซ็นลายมือชื่อ
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ภาพถ่ายอุบัติเหตุ สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุลเจ้าของรถ เป็นต้น (ถ้ามี)

ค่าชดเชยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้รถทุกคน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์และบุคคลที่สาม แต่ละประเภทของประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประเภทที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของบุคคลที่สาม และความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติอีกด้วย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 มีความคุ้มครองน้อยกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดยไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของบุคคลที่สาม แต่ยังคงคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลที่สาม และความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีความคุ้มครองน้อยที่สุด โดยคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลที่สามเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของบุคคลที่สาม และความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

เปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น

 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของบุคคลที่สาม ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลที่สาม ความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ 

 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลที่สาม ความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ 

 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลที่สามเท่านั้น 

การเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

การเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของผู้เอาประกันภัย หากต้องการความคุ้มครองสูงสุด ควรเลือกประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่หากต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย อาจเลือกประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 หรือชั้น 3 ได้

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ ถ้าหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าชดเชยจากอุบัติเหตุรถชน สามารถสอบถามได้ที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณ หรือที่กองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้เลยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ เต็นท์รถคุณพ้ง 

P Center Car ศูนย์รวมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดบนถนนกาญจนาภิเษก
ที่ตั้งเต็นท์ : 14 ม.17 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรติดต่อ : 02-447-9292 (สำนักงานใหญ่) 
เวลาเปิดทำการ : 09:00 – 18:00 น. 
Google Map : https://maps.app.goo.gl/zp5UMtsa5ggJ2dKXA  

Recent Posts

About us

John Hendricks
Blog Editor
We went down the lane, by the body of the man in black, sodden now from the overnight hail, and broke into the woods..

คุณพ้ง.com ซื้อ-ขายรถยนต์มือ 2

ผู้นำมาตรฐานรถมือสอง บริการดี

รถไมล์น้อย คุณภาพรถเกรด S class

 

ผู้ให้บริการรถมือสองมามากกว่า 40 ปี

ศูนย์ช่วยเหลือ

ที่ตั้ง

14 ม.17 ถ.กาญจนาภิเษก

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 10170

Copyright © 2021. All rights reserved.